Skrota bilen?

När du skrotar bilen hos genomgår bilen alltid miljömässigt riktig hantering där allt farligt avfall samlas in och destrueras, användbara delar återanvänds och resten återvinns till minst lagstadgade 95%.
Bättre, effektivare och miljöriktigare kan det inte göras.
Glöm inte ta med det senaste gula reg beviset (nr 2) och legitimation.
Ring oss innan ni kommer med er bil. 035-104050.

Ersättning:

På MärkesDemo Halmstad betalar vi ej någon ersättning för bilen.
Bilen ska vara komplett och har katalysator.
För bilar som ej är kompletta så tar vi en avgift på 500Kr.